Logo VAROS Productions   Ouderdom
 (Trad. Muziek R. Hermans)
Terug
 
De oude molen als vermoeid
Draait traag zijn trouwe wieken
Hij voelt zich zelve diep gekrenkt
en denkt; nu ben ik als een zieke
Een afgetobde oude man
die niet meer lustig werken kan

Wat kon ik in mijn jonge tijd
mijn roeden krachtig zwaaien
Hoe vlug zwierde ik ze boven mij
opzij, omlaag ik liet maar draaien
en al maar rennen roe na roe
en nooit werd ik van ,t werken moe

'k Heb alle winden fier weerstaan
orkanen het hoofd geboden
In de wind een vriend gevonden
en mijn lot daaraan verbonden.
Maar nu voel ik met diepe smart
mijn hart heeft levenskracht van node

Zo ga ik als een sukkelaar
naar het einde van mijn dagen
Maar hier en ginds en overal
eens zal voor elkeen het einde dagen.
De tijd gaat immer,immer voort
Hoe ook het leven ons bekoort .
 
 
Gedicht gevonden in molen "De Korenbloem" te Zonnemaire
 
Terug